Házirend


A havibérlet / óradíj megvásárlásával automatikusan elfogadjátok a MOVET SE házirendjét, amelyet ez a dokumentum ismertet. Betartása és betartatása minden idelátogatónak joga és kötelessége.

 

ÓRALÁTOGATÁS:


 • A tanév augusztus utolsó hetétől  június 15-ig tart.
 • Az első óra mindenki számára ingyenes, utána az óra kizárólag érvényes bérlettel vagy óradíjjal  látogatható az éves egyesületi díj megfizetése mellett.
 • Az éves egyesületi díjat a tanév elején kell befizetni, az évközben csatlakozóknak pedig az első havibérlet / óradíj vásárlásukkal egyidőben.
 • Bérletet minden hónap legkésőbb 15-ig lehet kiváltani, utána óradíjjal látogathatóak edzéseink.
 • A havibérlet díját nem áll módunkban visszafizetni, csak amennyiben a tanfolyam nem kerül megtartásra.
 • Ha a résztvevő a foglalkozásoktól távol marad, lehetőség szerint a foglalkozás megkezdése előtt legkésőbb negyed órával szíveskedjen a tanuló vagy a szülő telefonon tájékoztatni az egyesületet a mulasztásról.
 • Az órákat pontosan kezdjük, ezért kérjük, érkezzetek időben. Természetesen a későket is beengedjük az arra alkalmas pillanatban, de tiszteljetek meg a figyelmetekkel és kerüljétek az óra zavarását. Az órákra érdemes 15 perccel előbb érkezni, valamint az óra végéhez is érdemes 10-15 percet hozzászámolni (öltözés, beszélgetés stb).
 • Az edző utasításainak be nem tartásából, egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért ill. egyéb károkért az egyesület felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 • A résztvevők kötelesek megóvni saját maguk és társaik épségét: a teremben, előtérben szaladgálni tilos, bármely veszélyes helyzet, kárt okozó magatartás tilos (pl.: nem lehet ablakba ülni, ablakból bármit kidobni, az előtérben elhelyezett párnákon ugrálni, stb...).

 

LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLAT:


 • Az épület területén mindenkire – gyermekekre és felnőttekre egyaránt - kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása!
 • Az épület berendezéseit rendeltetésszerűen kell használni, bármiféle károkozás a berendezésben, amely a nem rendeltetésszerű használatból adódik, a károkozót terheli.
 • Az ablakokhoz és tükrökhöz nyúlni, nekidőlni az épület egész területén tilos.
 • Figyeljétek mindig az előtérben kihelyezett közérdekű információkat.
 • A kabátot és cipőt az öltözőbe nem lehet bevinni, azokat az előtérben a fogason és a cipőtartón tudjátok elhelyezni.
 • Cipővel kizárólag a lenti előtérben lehet tartózkodni!
 • Kötelező az öltözők rendjére ügyelni: a ruhákat és táskákat a ruhatárolóban elhelyezni.
 • Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért sem az edzők, sem a helyiséget bérlő MOVET SE nem vállal felelősséget.
 • Az előtérben vagy az öltözőben hangoskodással ne zavarjátok a foglalkozást!
 • Kérjük, hogy még a legkisebbek is vegyék igénybe az öltöző használatát.

 

SZABÁLYOK A TEREMBEN:


 • A teremben kizárólag a foglalkozás résztvevői tartózkodhatnak, az órát figyelni csak a lenti előtérből lehetséges.
 • Tiszta váltóruha kötelező (váltó zokni is).
 • A foglalkozás kezdete előtt 5 perccel átöltözve, rendezett, akadálymentes frizurával álljatok készen az óra kezdetére a terem bejárata előtt.
 • Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer és karóra viselése a foglalkozásokon!
 • Ételt, cukros italt a terembe vinni és fogyasztani szigorúan tilos!
 • Engedély nélkül a teremben lévő eszközök használata szigorúan tilos és balesetveszélyes!
 • A teremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem lehet kivinni!
 • A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen használd, vigyázz azok épségére, az okozott kárt köteles vagy megtéríteni!
 • Ha a résztvevő sérült vagy rosszul érzi magát, óra előtt közölje azt az edzővel.
 • A résztvevők felügyeletét kizárólag a teremben, az edzés ideje alatt tudjuk biztosítani.

 

EGYÉB:


 • A versenyzők kiválasztása, technikai felkészítése, koreográfia és a gyakorlat összállítása kizárólag az edzők feladata és szakmai felelőssége, az ehhez szükséges ruházati és részvételi költségek a növendékeket terhelik.
 • A tanév Évzáró Gálaműsorral zárul, ez egyben évvégi vizsgának minősül, melyen az összes csoport fellép. A gála anyagi vonzata általában: a fellépéshez szükséges ruhák megvásárlása az edzők tervei alapján, illetve a terembérlés miatt, az előadásra minden vendégnek jegyet kell vennie. A megjelenés a koreográfiával van összhangban, mely az egységes csoportkép kialakításában játszik fontos szerepet.
 • Engedély nélkül TILOS kép- és hangfelvételek készítése a foglalkozásokon, szünetekben, s ezek egyéb portálokon történő elhelyezése, bárminemű továbbadása (mivel ez a cselekedet személyiségi jogokat sért, büntetőjogi következményei lehetnek).
 • A résztvevők elfogadják, hogy az órák/bemutatók/versenyek során az egyesület fotó- és videófelvételeket készíthet, amelyeket később felhasználhat promóciós célokra.
 • A MOVET SE fenntartja a jogot, hogy rendkívüli okok estén a foglalkozások időpontjait megváltoztassa vagy törölje, erről időben tájékoztatunk minden érintettet.
 • A fontos információkról, eseményekről a weboldalon, illetve a teremnél kihelyezett faliújságon keresztül tájékoztatunk mindenkit.
 • Kérjük a szülőket, hogy azokon a napokon is figyeljenek a gyerekek tartására (hát – hanyag tartás, a has kinyomása – lordózis, lábfejek - ne engedjük, hogy csámpásan járjon, figyeljünk a lúdtalpakra, stb.) amikor nincs edzés.

 

Egyesületünk Házirendje a zökkenőmentes nevelő- oktatómunka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja.